گودال

 

شمر فهمید که انگار علمدارت نیست، چه عجولانه به گودال سرازیر شده
دو قدم رفت به پایین و دوباره برگشت، داد زد زود بیایید زمین گیر شده
همه حیرت زده دیدند حسین ابن علی، چقدر بعد علی اصغر خود پیر شده
یک نفر از سر گودال اشاره می‌کرد، که غروب است ببرید دگر دیر شده