175

 

روزی که قنداقه‌ات را دادند بهش
فکر نمی‌کرد پسرش شهید بشه
فکر نمی‌کرد که خبر را بشنوه
یک شبه موی سرش سفید بشه