پنجره فولاد

 

به هر دری زدم واسه دیدنت
یک بار برا همیشه راهم بده
دلم می‌لرزه کافیه بخونم
آمدم ای شاه پناهم بده

 

مصطفی صابر خراسانی