مادران گمنام

 

سی سال اتاقت را دست نزده
قفس قناری هات را دون میده
قاب‌های عکس ات را دستمال می‌کشه
چین‌های پیشونی اش را نشون میده

 

مصطفی صابر خراسانی