شب‌های پر ستاره

 

به قبرهای دور و برت نگاه کن
اکثرشون مثل خودت جوونن
ما زنده موندیم که یک روز بمیریم
اینها شهیدان که زنده می مونن

 

مصطفی صابر خراسانی