سال جدید

 

دستام را رو به پنجره‌ات می‌گیرم
از تو خودت را آرزو می‌کنم
فرقی نداره، هرجا هم که باشم
سال‌ام را من با تو شروع می‌کنم

 

مصطفی صابر خراسانی