دل ایران

 

هموطن نقشه ایران را ببین، تا بگم کجایی ام الان ؟
سرمون تو ابرهای گیلانه، پاهامون تو آب گرم عمان
تو تمام شهر‌های این نقشه، دلمون مثل یک پازل پخشه

 

مصطفی صابر خراسانی