آقا من جا موندم

 

بارون زائر تو بیابونه
این قطره‌ها راهی شدند دریا
چه خوبه که قسمت شه بین راه
همراه شیم با یوسف زهرا

 

مصطفی صابر خراسانی