یا مقلب القلوب و البصار

 

لحظه‌ای مرا به حال خویش مگذار
لحظه‌ای مرا به دست غیر مسپار
ای قرارگاه قلب‌های بی قرار
یا مقلب القلوب و البصار

 

مصطفی صابر خراسانی