یادواره شهدای تیپ فاطمیون

 

باز هم حیله به دنبال شکار افتاده
گره تازه‌ای این بار به کار افتاده
گرگ خونخوار لباس گله را پوشانده
پرده کعبه حرمله را پوشانده

 

مصطفی صابر خراسانی