گلوی خیمه

 

عکسی از ماه که در آیینه آب افتاد
یاد لب‌های ترک خورده ارباب افتاد
دست برداشت و برگشت به سوی خیمه
تا که آبی برساند به گلوی خیمه
ناگهان ضرب عمود آمد و سقا افتاد
مثل پشت درِ آن خانه که زهرا(س) افتاد

 

مصطفی صابر خراسانی