کاش می‌شد زِ سفر برگردی

 

در نمازم خم ابروی تو را، در قنوتم گله پیدا کردم
انتظار این همه انصاف نبود، مردم و فیصله پیدا کردم
از خودم دور شدم کاری کن، گم شدم، گور شدم کاری کن

 

مصطفی صابر خراسانی