چهارده پنجره

 

باز کن این دست و پای بسته را
از قنوتت ربنای بسته را
ایزد اینگونه گره وا می‌کند
چهارده تا پنجره وا می‌کند

 

مصطفی صابر خراسانی