پیوند یاس و حضرت یاسین

 

زیرو ببندید آسمان‌ها و زمین را
آذین کنید از یاس‌ها عرش برین را
از پولک زیبا و براق ستاره
بر گوش حوران بهشتی گوشواره

 

مصطفی صابر خراسانی