همشیره امام رضا

 

در قم عجیب حال گدا فرق میکند
قبله تویی و قبله نما فرق میکند

بَدوِ ورودتان به همه شهر گفته ایم
همشیره ی امام رضا فرق میکند

ای زینب امام رضا امر کن فقط
اینجا قم است با همه جا فرق میکند

اینجا بلای جان شما دوری رضا ست
در شام و کوفه شکل بلا فرق میکند

تو آمدی و هلهله کردند با ادب
گاهی عجیب هلهله ها فرق میکند

باران گل گرفته ولی میزبان شدن
در مکتب یهود چرا فرق میکند

سخت است طعنه از طرف شمر بشنوی
حرف از دهان بی سر و پا فرق میکند

بین خرابه باشی اگر سر می آورند
در شام نوع آب و غذا فرق میکند

رسم بدی ست ,نان ,صدقه پرت میکنند
در کوفه “التماس دعا” فرق میکند

بزم شراب مجلس ترحیم شد, عجب !!؟
تسلیتِ به صاحب عزا فرق میکند!!؟

این قصه سالهاست اگر سر نمیرسد
دستان خواهری به برادر نمیرسد

شاعر: امیرحسین آکار

 

مصطفی صابر خراسانی