مور

 

با صد قسم و هرجور خلاصه
زد شور سلیمان به سر مور خلاصه
می‌خواهم و خواستنم را به تو گفتم
با عرض سلام و ادب از دور خلاصه

 

مصطفی صابر خراسانی