مسافر مشهد

 

از لحظه‌ای که پا در مشهد می‌گذاریم
انگار می‌پرسد کسی احوالمان را
در می‌رود یکباره از تن خستگی‌مان
انگار می‌گیرند زیر بالمان را

 

مصطفی صابر خراسانی