ماه نشان

 

افطاری‌های روشن و صمیمی
دوره‌همی های نجیبب و ساده
دل‌ها پر از طراوت بندگی
مست اذان‌ها موذن زاده

 

مصطفی صابر خراسانی