قمر

 

بیهوده نیست همسفر آماده میکنند
اسپند را به پشت در آماده میکنند
این فاطمه سلام الله علیها
قرار شد ام البنین شود بردامنش اگر پسر آماده میکنند
قربونی شدن فقط و فقط کار عاشق است
تا چشم شور هست سر آماده میکنند
دیگر برای دلهوره جایی نمانده است
در بیشه زار شیر نر آماده میکنند
در آسمان فاطمه چون روز روشن است
وقتی برای شب قمر آماده میکنند
آیینه علیست مبارک کند خدا
حقا عجب یلست مبارک کند خدا
دریا دل قبیله دریایی آمده
تنها برای منسب سقایی آمده
صد مرده زنده میشود تنها به امر او
فرمانروایی ملک اریایی آمده
اصلا بعید نیست قیامت به پا کند
وقتی که با چنین قد و بالایی آمده
زهرا از آسمان کبودت نگاه کن
دور و ور علی چه پسرها آمده
عباس به مقام خودت افتخار کن
زینب برای گفتن لالایی آمده
تو آمدی و ماه شب مادرت شدی
شاگرد اول ادب مادرت شدی
اصلا بعید نیست که بیمارمان کنی
بال و پری زدیم که بامت ردیف شد
دانه بهانه سفره دامت ردیف شد
ما از خجالت کرما درنیامدیم
پشت در آمدم کرامت ردیف شد
تاثیر لقمه پدر و شیر مادر است
هرجا که ثبت نام غلامت ردیف شد

 

مصطفی صابر خراسانی