فقیر

 

شفای بیمار فقیری که لباس‌هایش را برای زیارت امام رضا (ع) فروخته بود.

 

مصطفی صابر خراسانی