طواف

 

چه خوبه به اسم قشنگت خدایا
مثل نامه‌ها شعر را آغاز کردن
چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها
می‌خوان مثل پروانه دورت بگردن

 

مصطفی صابر خراسانی