صید

 

تو را برای خودم، ذکر تسبیح و ربنای خودم
صید تو گشته‌ام به پای خودم، حرمت بوده کربلای خودم
بی حسابم ولی حسابم کن، ذره‌ای هستم ولی آفتابم کن
ای غریب آشنا نمی‌خواهم، غیر صحنت سرا نمی‌خواهم

 

مصطفی صابر خراسانی