شفای بیمار

 

شفای بیماری که آرزوی زیارت حرم امام رضا (ع) را داشت

 

مصطفی صابر خراسانی