سیمرغ بلورین

 

چند ساله با داغ دلت می سوزی
چند ساله چشمات را به در می‌دوزی
با چه امیدی پشت در می‌شینی
می‌خوای باز هم جوونت را ببینی

 

مصطفی صابر خراسانی