ساحل چشم

 

هر کس که زِ تو نشان ندارد
در سر هوس جنان ندارد
زلف شب را به ساپای سحر می ریزم
تا خود صبح به راه تو قمر می‌ریزم

 

مصطفی صابر خراسانی