راز کعبه

 

شکاف آیا دلیلش چیست وقتی خانه در دارد
یکی باید که از این راز کعبه پرده بردارد
به دنبال چه می‌گردند کعبه حاجی‌ها
به غیر از آن شکاف حیدری چیزی مگر دارد

 

مصطفی صابر خراسانی