خدا

 

سراغ تو را باید از دل بگیرم
باید مشکل عقل را با عشق حل کرد
کی می‌گه نمیشه کنارت قدم زد ؟
کی می‌گه نمیشه خدا را بغل کرد ؟

 

مصطفی صابر خراسانی