خاطره

 

اون روزها که سبزه می‌انداخت بی‌بی، چه صفایی تو بهارامون بود
تا یک سال خونه بوی عید میداد، شب بوی بابا که تو ایوان بود

 

مصطفی صابر خراسانی