حیدر

 

حیدر شدی تا پشت در هی در بکوبند
جای ملائک نیست بال و پر بکوبند
زهراء می‌خواست ذکر یا علی را
پشت عقیق دست پیغمبر بکوبند

 

مصطفی صابر خراسانی