حرم

 

حرمت خیلی خوشگله آقا، بایدم باشه اینجا ایرونه
اینجا هرکی که از شما باشه، بی ضریح و حرم نمی مونه
من که اصلاً گدا نمی‌بینم، همه دارند میان به درگاهت
شک ندارم گرفتن این مردم، حاجتاشون را تو قدم‌گاهت

 

مصطفی صابر خراسانی