بهار

 

یا سمیع، بصیر و یا سبحان
یا حسیب، حبیب و یا حمید
یا قوی، غفور و یا غفّار
یا مجیر، منیر یا منّان

 

مصطفی صابر خراسانی