بقیع

 

ناجوانمردان از اینجا صحن را برداشتند
کاش می‌گفتند گنبد را چرا برداشتند
زائری آمد کنار قبر آقایش نشست
با لگد او را زِ قبر مجتبی برداشتند

 

مصطفی صابر خراسانی