بدرقه

این خاک آغشته به خون خوبای دنیاست
ادم با هر چی خوبیه اینجا طرف میشه
دلها چجوری نا امید از لطفشون باشه
وقتی که سنگ رو زمین درّ نجف میشه
این لشکر ارباب داره کربلا میره
ارباب ما تا زنده‌ایم تنها نمی‌مونه
دنیا…نگاه کن تاول های دست و پاها رو
توی مرام ما سلوک عاشقی اینه

بدرقه کاروان بهداشت و درمان زائرین اربعین حسینی
آبان 1395

 

مصطفی صابر خراسانی