او بیاید

 

او بیاید همه جا رنگ خدا می گیرد
دل زنگاری آیینه جلا می‌گیرد
او بیاید شب اندوه به سر می‌آید
قصه صبر و دل کوه به سر می‌اید

 

مصطفی صابر خراسانی