انتظار

 

عمری است لحظه لحظه دلم بی‌قرار توست
چشمم به راه ماند و در انتظار توست
انگار روح از بدنم پر کشیده است
یک جسم بی تحرک و جانم کنار توست

 

مصطفی صابر خراسانی