آفتاب شب یلدا

 

آفتاب شب یلدای همه
گریه پشت تمنای همه
هیچ کس یاد غریبی تو نیست
گریه کن جای خودت جای همه

 

مصطفی صابر خراسانی