آشنا

 

این همه راه اومدم آخه، قراره خاک پات بشم آقا
خسته‌ام خیلی خسته کاری کن، الهی من فدات بشم اقا
تا که کارمون گره می‌خوره، ذکرمون یا امام رضا می‌شه آقا
غیر تو هیچکی آشنامون نیست، گره با دستای تو وا میشه آقا

 

مصطفی صابر خراسانی