من دوست دارمت

 

به من نگاه کن، روت را برنگردون
به این خونه تابوت را برنگردون
ما داغ پیغمبر را تازه دیدیم
ما تازه تشییع جنازه دیدیم
دو ماهِ مشکلام را حل نکردی
دو ماهِ زینب رو بغل نکردی
دو ماهِ دور شده از آرزوهاش
دو ماهِ شونه نزدی به موهاش
هم تو جوانی هم علی جوانه
زنده بمون علی زنده بمونه
تنهایی‌ام را دیدی و تنهای شدی
خیلی شبیه پیرزن‌ها شدی

 

مصطفی صابر خراسانی