مادر دلم گرفته

 

مادر دلم گرفته، بگو راه چاره چیست؟
مفهوم سرخ بودن ابر بهاره چیست؟
کابوس هر شبِ حسنت می کشد مرا!
این ماجرای گم شدن گوشواره چیست؟
لعنت به هرکه گفته تو شاهد بیاوری!
آخر گناه این سندِ پاره پاره چیست؟
بعد از پدربزرگ، محل سوت و کور شد
مادر دلیل قهر بلال از مناره چیست؟
جای رکوع و سجده چرا پلک می زنی!؟
حُکم وجوب نافله ی با اشاره چیست؟
زحمت نده به دستِ ورم کرده، جانِ من!
راز حسین و پیرهن نیمه کاره چیست؟
هرشب خودم به گُل پسرت آب می دهم
آسوده باش! علت آه دوباره چیست؟
از خورجین برای پدر حرف می زدی
منظورت از شلوغی دارالعماره چیست؟

شاعر : وحید قاسمی

 

مصطفی صابر خراسانی