خانه وحی

 

بچه‌ها لحظه‌ای سکوت کنید
به در خانه می‌زنند انگار
خانه وحی، خانه سوره
چشم‌هایم چقدر ترسیدند
باز افتاده‌ام به دلشوره
مادرم عصمت است بر مریم
مادرم عفت است بر هاجر
مادرم عزت است بر کعبه
نه فقط کعبه بلکه بالاتر
مادر من نه، مادر دنیا
مادر من شفیعه محشر
مادرم آیه آیه بهشت
مادرم قبله‌گاه پیغمبر
می‌رود پشت در چکار کند ؟
من که از خاطرات گریه پُرم
من مگر مرده‌ام که او برود ؟
کاش این بار من زمین بخورم

 

مصطفی صابر خراسانی